Các bài viết trong chủ đề mã hóa

Top 10 trang web giúp bạn mã hóa code PHP

Top 10 trang web giúp bạn mã hóa code PHP

Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn danh sách các trang web giúp bạn mã hóa đoạn code PHP. Việc mã hóa sẽ làm cho đoạn code trở nên phức tạp và...
Encrytping Smarty Templates

Encrytping Smarty Templates

The Encoder provides encrypting and decrypting functionality for non-PHP files. While this is not as secure as encoding, it allows you to provide some protection to files which cannot be encoded. Smarty templates are one such example of...