• Chọn thiết bị xem: Urbangrill /Mã Web: 0138 Click hỏi báo giáHoặc gọi: 0987.308.310