• Chọn thiết bị xem: Bordeaux - Premium Restaurant -Mã Web: 0338 Click hỏi báo giáHoặc gọi: 0987.308.310