• Chọn thiết bị xem: elpZone – Support /Mã Web: 0667 Click hỏi báo giáHoặc gọi: 0987.308.310