Auto show popup modal


Code auto show popup modal sau 1 khoảng thời gian nhất định cho các bạn tham khảo nhé
$(window).load(function(){
    setTimeout(function(){ $('#formSaludo').modal('show'); }, 5000);

});

Có thể bạn quan tâm
21/02/2017
3505