Tăng tốc và giảm băng thông bằng kỹ thuật nén cho website

Tăng tốc và giảm băng thông bằng kỹ thuật nén cho website

Phần lớn mọi người nghĩ việc nén Website không quan trọng, vì nếu mình viết code tối ưu, server đặt trong nước thì cũng đã đủ nhanh rồi. Bạn có nghĩ quan niệm này đúng không?...