Cách sử dụng 301 Redirects và Canonical một cách hiệu quả nhất

Cách sử dụng 301 Redirects và Canonical một cách hiệu quả nhất

301 redirect và Canonical - hai phương pháp quản lý chuyển hướng cho website, không còn xa lạ với những người làm SEO và webmaster, nhưng 2 phương pháp này có xu...