Các bài viết trong chủ đề Canonical

Cách sử dụng 301 Redirects và Canonical một cách hiệu quả nhất

Cách sử dụng 301 Redirects và Canonical một cách hiệu quả nhất

301 redirect và Canonical - hai phương pháp quản lý chuyển hướng cho website, không còn xa lạ với những người làm SEO và webmaster, nhưng 2 phương pháp này có xu...