Các bài viết trong chủ đề Chỉ số PA - DA

Chỉ số PA - DA trong SEO là gì ?

Chỉ số PA - DA trong SEO là gì ?

PA là chữ viết tắt của Page Authority, còn DA là chữ viết tắt của Domain Authority. Đây là 2 chỉ số do SEOMOZ đưa ra để xác định độ uy tín (độ trust) và độ mạnh của một trang web (webpage) và của tên miền (toàn bộ website).