Web Portal - Cổng thông tin điện tử là gì ?

Web Portal - Cổng thông tin điện tử là gì ?

Bài viết này xin giới thiệu một khái niệm về portal để quý vị có cái nhìn tổng quát về một hệ thống cổng thông tin điện tử tích hợp (portal) là gì, có...