6 Số liệu của Facebook cực kỳ quan trong bạn cần phải biết

6 Số liệu của Facebook cực kỳ quan trong bạn cần phải biết

Bạn có đang theo dõi chiến dịch Facebook marketing của mình? Bạn đã từng cảm thấy mơ hồ trước những số liệu Facebook cung cấp trong Facebook Insights?