Hướng dẫn Schema Markup và Structured Data theo từng loại Site

Hướng dẫn Schema Markup và Structured Data theo từng loại Site

Structured data có thể giúp bạn gửi các tín hiệu về doanh nghiệp và nội dung của bạn đến công cụ tìm kiếm. Nhưng bạn sẽ bắt đầu từ đâu? Trong bài viết này tôi...