Internet năm 2015 có thể gặp sự cố chỉ vì 1 giây đồng hồ

Internet năm 2015 có thể gặp sự cố chỉ vì 1 giây đồng hồ

Vào đúng 23:59:59 ngày 30/6/2015, các đồng hồ nguyên tử của thế giới sẽ dừng lại trong 1 giây, chỉ 1 giây duy nhất. Hay chính xác hơn, các đồng hồ sẽ chuyển sang một thời khắc...