Khảo sát mới về người dùng Internet di động ở Đông Nam Á

Khảo sát mới về người dùng Internet di động ở Đông Nam Á

Hầu hết những người sử dụng Internet di động ở Đông Nam Á là những người có nghề nghiệp ổn định, có trình độ và khả năng chi dùng cao. Điều đáng nói, 60% người dùng...