25 trang web tạo khung và hiệu ứng độc đáo cho ảnh

25 trang web tạo khung và hiệu ứng độc đáo cho ảnh

Bạn muốn "biến hóa" những bức ảnh của mình, người thân và bạn bè trở nên thật lạ mắt và thú vị nhưng ban lại không thành thạo về Photoshop.Sao bạn không thử sử...