Cách “câu” liên kết - Link baiting

Cách “câu” liên kết - Link baiting

Link Baiting (dịch nôm na là hình thức “câu” liên kết) là một thủ thuật mà các blogger hiếm khi dùng trong những trang web tiêu biểu. Trong bài viết...