Màu của năm 2014 - Màu tím Orchid - Pantone 18-3224

Màu của năm 2014 - Màu tím Orchid - Pantone 18-3224

Nếu như năm 2013 chúng ta đã biết màu Pantone 17-5641Emerald – Ngọc lục bảo là màu đại diện cho sự phát triển, đổi mới, thịnh vượng.