Swift: Ngôn ngữ lập trình được Apple nghiêm túc phát triển trong 4 năm được giới thiệu

Swift: Ngôn ngữ lập trình được Apple nghiêm túc phát triển trong 4 năm được giới thiệu

Ngôn ngữ lập trình mới Swift vừa đượcApple giới thiệu tại WWDC 2014 sẽ giúp các nhà phát triển dễ dàng tạo nên những ứng dụng cho nền tảng iOS và OS X nhờ cách thức tương...