Tổng quan về panda, penguin và sandbox

Tổng quan về panda, penguin và sandbox

Chào các bạn, hiện tại Google cập nhật hơn 500 thuật toán / năm. Và trong đó 2 thuật toán đặc biệt là Google Panda và Google Penguin được google update thường xuyên trong năm, điều...