Các bài viết trong chủ đề phân biệt ứng dụng gốc và ứng dụng web


Phân biệt ứng dụng gốc và ứng dụng web

Phân biệt ứng dụng gốc và ứng dụng web

Ứng dụng dành cho các thiết bị di động được phân thành ba loại chính bao gồm: ứng dụng gốc (Native App), ứng dụng web (Web App) và ứng dụng lai (Hybrid App).