5 phần mềm FTP được sử dụng nhiều nhất

5 phần mềm FTP được sử dụng nhiều nhất

Phần mềm quản lý file qua giao thức FTP tỏ ra ưu điểm vượt trội so với truy cập bằng trình duyệt, thêm nhiều cổng hỗ trợ cũng như chạy được trên cả giao thức SFTP hoặc SSH, sau đây mình xin giới...