Quy luật đầu tiên của UX - Trải nghiệm người dùng

Quy luật đầu tiên của UX - Trải nghiệm người dùng

Bài dịch gần đây về UX, có khá nhiều bạn thắc mắc về thuật ngữ UX là gì? UX là viết tắt của từ User Experience tức là Kinh nghiệm của người sử dụng. Các nhà thiết kế cần...