22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing

22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing

Tóm tắt 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing Tác giả: Al Ries & Jack Trout.  Một cuốn sách khá thú vị  mà bạn nên đọc. Dưới đây là tóm tắt  22 Quy Luật...