Các bài viết trong chủ đề Quy Luật Marketing

22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing

22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing

Tóm tắt 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing Tác giả: Al Ries & Jack Trout.  Một cuốn sách khá thú vị  mà bạn nên đọc. Dưới đây là tóm tắt  22 Quy Luật...