3 sai lầm nghiêm trọng của blog công ty và cách khắc phục

3 sai lầm nghiêm trọng của blog công ty và cách khắc phục

Đã bao giờ bạn bỏ thời gian ra để viết blog cho công ty mình chưa? Bạn tiêu tốn hàng giờ đồng hồ để viết, tuy nhiên kết quả chẳng bao giờ như bạn mong đợi. Bạn đảo qua blog của công ty đối thủ rồi...