Tên miền .sucks đã được bán với giá 54.403 đồng cho những ai thích \

Tên miền .sucks đã được bán với giá 54.403 đồng cho những ai thích "chửi"

Từ 21/6/2015, tên miền trang web kết thúc bằng ".sucks" đã được tung ra bán. Điều đó có nghĩa là một số người sẽ có thể thiết lập một trang để chỉ trích ca sĩ hay thương...