Những lưu ý để tối ưu hóa PHP

Những lưu ý để tối ưu hóa PHP

33 điểm cần chú ý sau sẽ giúp bạn cải thiện được phần nào cho việc tối ưu hóa website của mình và giúp nó truy cập nhanh hơn