Triết lý Unix và Node.js

Triết lý Unix và Node.js

Bài viết được dịch từ blog  izs.me Tại hội nghị TxJS vừa rồi, tôi đã có một bài trình bày trong đó có đề cập rằng Triết lý Unix là một phần quan...