Web 3.0 là gì và nó có thể giúp cho thế giới web như thế nào?

Web 3.0 là gì và nó có thể giúp cho thế giới web như thế nào?

Semantic Web , còn được gọi là  Web 3.0 , là một phần mở rộng của thế giới web được định nghĩa bởi Hiệp hội  World Wide Web  (W3C). Chuẩn Semantic nhấn mạnh đến việc sử dụng các định dạng dữ...
Web 3.0 đã xuất hiện ?

Web 3.0 đã xuất hiện ?

Nếu bạn nghĩ rằng thế hệ Web 2.0 vẫn thực sự chưa hoàn hảo và World Wide Web vẫn là một đám mây chứa đầy những thông tin vô định hình, thì đó chính là điều...
Web 3.0 sẽ hoạt động như thế nào ?

Web 3.0 sẽ hoạt động như thế nào ?

Bài viết này tìm hiểu về web 3.0, web 3.0 là gì nó hoạt động như thế nào và web 3.0 sẽ được sử dụng cho mục đích gì của chúng ta