Website đầu tiên ra đời cách đây đúng 25 năm vào ngày 20/12/1990

Website đầu tiên ra đời cách đây đúng 25 năm vào ngày 20/12/1990

Trang web đầu tiên của ông Tim Berners-Lee, chuyên gia phần mềm của Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu (CERN) đã chính thức trực tuyến tại CERN vào ngày 20/12/1990. Với...