Ý nghĩa màu sắc trong thiết kế đồ họa hiện đại

Ý nghĩa màu sắc trong thiết kế đồ họa hiện đại

Màu sắc là cảm giác mang đến cho hệ thần kinh của người từ sự kết hợp tín hiệu của ba loại tế bào cảm thụ màu ở mắt người. Cảm giác này cũng bị ảnh hưởng “dài hạn” từ...