Css fix lỗi website trên Google Chrome 39


Google chrome mới có phiên bản mới (Phiên bản 39) tuy nhiên một lỗi khá lớn là lỗi menu hoặc các thành phần tự động xuống dòng mà bạn có thể thấy dưới đây. 

» Làm thế nào để khắc phục Chrome 39 bị lỗi hiển thị giao diện web ?

Thực ra mình cũng chưa để ý cái này nhưng do thằng bạn nó vào phản hổi mới nhận ra và biết cách fix lỗi này bằng dòng css cơ bản ở dưới Lỗi này chắc hẳn là do trình duyệt Google Chrome mới thôi chứ đến những ông lớn như Facebook cũng hiển thị lỗi, và ngay cả bảng điều khiển blogspot cũng hiển thị lỗi như thế. 

Css fix lỗi website trên Google Chrome 39

Cách fix lỗi xuống dòng trên trình duyệt google chrome 39

Mình thử sử dụng tính năng F12 dò đến phần tử bị lỗi và thêm thuộc tính white-space: nowrap; thì fix được lỗi này vì thế để fix lỗi này chỉ cần xác định class a, hoặc id a gì đấy thêm thuộc tính 

white-space: nowrap;

sẻ fix được lỗi menu hoặc các thành phần thuộc thẻ a tự động xuống dòng. 
 

Css fix lỗi website trên Google Chrome 39


Chỉ đơn giản vậy là bạn có thể fix được lỗi tự động xuống dòng trên trình duyệt Google Chrome mới này rồi. Good Luck!


Có thể bạn quan tâm
05/01/2015
1825