Hàm đặt thuộc tính nofollow cho external link


Hôm nay LAMWEBVIET giới thiệu tới các bạn 1 hàm để tự động tìm và chèn thuộc tính nofollow vào các link ngoại (external link) ở bài viết nên cho bạn nào cần

function nofollow($content) {
        
        preg_match_all('~~isU',$content,$matches);
        for ( $i = 0; $i <= sizeof($matches[0]); $i++){
            if ( !preg_match( '~nofollow~is',$matches[0][$i])
                && !preg_match( '~'.$url.'~',$matches[0][$i])  ){
                $result = trim($matches[0][$i],">");
                $result .= ' rel="nofollow">';
                $content = str_replace($matches[0][$i], $result, $content);
            }
        }
        return $content;
    }

 Các bạn thay gán giá trị cho biến $url là link của website của các bạn nhé

Chúc các bạn thành công


Có thể bạn quan tâm
15/12/2015
2175