Tăng tốc và giảm băng thông bằng kỹ thuật nén cho website


Phần lớn mọi người nghĩ việc nén Website không quan trọng, vì nếu mình viết code tối ưu, server đặt trong nước thì cũng đã đủ nhanh rồi. Bạn có nghĩ quan niệm này đúng không? Để mình cho bạn 1 ví dụ nhé, đồng ý là code bạn viết tối ưu, server bạn nhanh đi chăng nữa, nếu site bạn có visit từ mobile chẳng hạn, vị khách này dùng iPhone hoặc Samsung Galaxy đời mới nhất để vào trang web bạn.

» Các yếu tố ảnh hưởng đến điểm Google PageSpeed Insights
» Hướng dẫn tăng tốc website từ A đến Z
» Varnish Cache là gì?

 Nhưng nếu nó không được nén lại, thì cước phí GPRS và 3G sẽ trả cho nhà mạng rất nhiều, vì Website của bạn sử dụng nhiều data để tải về. Vị khách này có muốn tới thăm Website của bạn nữa không, khi họ biết load Website đó sẽ phải trả nhiều tiền hơn Website của đối thủ bạn?

Cũng có 1 nhận niệm sai lầm là việc nén Website sẽ làm chậm server. Trường hợp này thì không phải nhé. Nó sử dụng một ít CPU để nén, nhưng kết quả là server của bạn sử lý dữ liệu ít hơn đáng kể, làm giảm tải tổng CPU trên server.

Mô tả giữa trình duyệt và máy chủ không sử dụng kỹ thuật nén:
 

[IMG]


1. Trình duyệt: Này server, hãy lấy cho tôi tập tin index.html
2. Máy chủ: Ok, để tôi tìm nó.
3. Máy chủ: Đã tìm thấy. Và trả về mã 200 đồng thời cho tải tập tin.
4. Trình duyệt: Đến 100Kb lận ah? Chờ chút nhé, để tôi load nó.

Mô tả giữa trình duyệt và máy chủ sử dụng kỹ thuật nén:
 

[IMG]


1. Trình duyệt: Này server, tôi có thể lấy tập tin index.html được không? Có bản nào nén lại tải cho nhanh thì càng tốt nhé.
2. Máy chủ: Để tôi tìm nó. Và bạn muốn lấy bạn nén phải không?
3. Máy chủ: Ok, đã tìm thấy tập tin index.html, và tôi sẽ gửi cho bạn tập tin nén.
4. Trình duyệt: Tuyệt vời. Nó chỉ 10Kb. Tôi sẽ giải nén và hiển thị cho người xem.

Đoạn code này sẽ liệt kê ra cái module chạy trên Web Server của bạn, hãy tìm thử các module: mod_gzip, mod_deflate. Kỹ thuật nén trong bài viết này đề cập đến 2 module này, nếu bạn không thấy nó hãy liên hệ với HP để được hỗ trợ.

Kích hoạt nén Gzip:
Bạn thêm đoạn code bên dưới vào tập tin .htaccess với nội dung sau:

# compress all html, plain text, xml, css and javascript:
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/css application/x-javascript

Hoặc bạn có thể thêm vào tập tin .htaccess nhiều hơn:

AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/x-js
AddOutputFilterByType DEFLATE text/ecmascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/ecmascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/vbscript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/fluffscript
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.oasis.opendocument.formula-template
 

Đoạn code trên nếu thêm vào sẽ nén khoảng 70% - 80% so với việc không nén.

Để kiểm tra Website của mình đã được nén chưa bạn vào đây nhé:

 

» Vì sao duyệt Web ngày càng chậm?

Có thể bạn quan tâm
19/03/2014
2409