Cách lấy số like và comment facebook trên bài viết của website

Cách lấy số like và comment facebook trên bài viết của website

Hôm nay làm cái thống kê trong phần admin cần thống kê số like và comment trên facebook của cấc bài viết tìm được hàm này nên post lên cho ai cần và cũng để bookmark lại cho mình :d

» Tăng tốc website bằng cache với basket.js
» 6 điều có thể bạn chưa biết về PHP

<?php
$url = ‘http:/lamwebviet.com’;
$urlfb=’http://api.ak.facebook.com/restserver.php?v=1.0&method=links.getStats&urls=’ . urlencode($url) . ‘&format=json’;
$content=@file_get_contents($urlfb);
if ($content) {
    $likeInfo=json_decode($content);
    echo ‘Like: ‘ . $likeInfo[0]->like_count . ‘. Comment: ‘ . $likeInfo[0]->comment_count;
} else {
    echo ‘Không thể kết nối!’;
}
?>

Mục nhập này đã được đăng trong Blog. Đánh dấu trang permalink.