Cách lấy số like và comment facebook trên bài viết của website


Hôm nay làm cái thống kê trong phần admin cần thống kê số like và comment trên facebook của cấc bài viết tìm được hàm này nên post lên cho ai cần và cũng để bookmark lại cho mình :d

» Tăng tốc website bằng cache với basket.js
» 6 điều có thể bạn chưa biết về PHP
» Code php dùng để backup database mysql không lỗi tiếng việt
<?php
$url = 'http:/lamwebviet.com';
$urlfb='http://api.ak.facebook.com/restserver.php?v=1.0&method=links.getStats&urls=' . urlencode($url) . '&format=json';
$content=@file_get_contents($urlfb);
if ($content) {
    $likeInfo=json_decode($content);
    echo 'Like: ' . $likeInfo[0]->like_count . '. Comment: ' . $likeInfo[0]->comment_count;
} else {
    echo 'Không thể kết nối!';
}
?>

Có thể bạn quan tâm
17/10/2013
29591