600 icon giáng sinh dạng vector

600 icon giáng sinh dạng vector

Đây là bộ hơn 600 icon bao gồm santa claus, người tuyết, chuông, cây thông, tuần lộc, xe tuyết … và rất nhiều các hình trang trí cho giáng sinh. Vận dùng màu sắc và óc sáng tạo để trang trí cho các thiết kế giáng sinh thì thật tuyệt vời phải không.» 100 vector icon miễn phí

Bonus link kho vector giáng sinh khổng lồ | Link download
 

 

Mục nhập này đã được đăng trong Blog. Đánh dấu trang permalink.