Thư viện PHP bạn nên biết khi lập trình

Thư viện PHP bạn nên biết khi lập trình

Khi bạn lập trình việc bạn tiết kiệm được thời gian để sớm hoàn thành project là điều cần thiết. Chính vì thế thay vì bạn phải code từng plugin hay thư viện để đạt được mục đích nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian thì tại sao bạn lại không dùng những cái có sẵn và khá đầy đủ được đánh giá cao bởi cộng đồng. Bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn một số thư viên php hay được dùng trong các project.

free-php-classes

Vẽ biểu đồ

Bạn có thể tạo ra các biểu đồ đơn giản hoặc dùng thư viện GD của php. Nhưng để vẽ được những biểu đồ phức tạp thì bạn nên sử dụng những thư viện sau

 1. pChart – PHP class để vẽ biểu đồ.
 2. Libchart – Thư viện PHP vẽ đơn giản.
 3. JpGraph –Thư viện vẽ hướng đối tượng PHP.
 4. Open Flash Chart –Thư viện vẽ dạng Flash.

RSS Parser

Để đọc RSS bạn nên sử dụng 2 thư viện sau. Thật đơn giản và dễ sử dụng

 1. MagpieRSS – RSS cho PHP.
 2. SimplePie – Nhanh dễ dùng, đọc RSS và Atom feed cho PHP.

Thumbnail Generator

 1. phpThumb
 2. Timthumb

Payment

Khi bạn làm việc với các site bán hàng online thì việc thanh toán với các cổng thanh toán trực tuyến là yêu cầu không thể thiếu. Không phải ai cũng thành thạo việc lập trình API với các cổng thông báo đó. Tốt hơn hết là bạn nên sử dụng thư viện dựng sẵn và nó đã tích hợp khá nhiều cổng thanh toán.

 1. PHP Payment Library – PHP Payment Library cho Paypal, Authorize.net và 2Checkout (2CO)

OpenID

Tích hợp OpenID vào website của bạn

 1. PHP-OpenID – OpenID cho PHP.

Database Abstraction/ORM

Làm việc với SQL bạn nên sử dụng các thư viện

 1. ADOdb – Database abstraction library cho PHP.
 2. Doctrine – Object relational mapper (ORM) for PHP 5.2.3+ powerful database abstraction layer (DBAL).
 3. Propel – Object-Relational Mapping framework cho PHP5
 4. Outlet – Open source object-to-relational mapping tool cho PHP.

PDF Generator

Tạo ra file PDF nếu cần

 1. FPDF – PHP class tạo file pdf bằng PHP.

Excel

Tạo và đọc file excel (Microsoft)

 1. php-excel – Tạo file excel đơn giản.
 2. PHP Excel Reader – Đọc file excel xls.

E-Mail

Làm việc với email, với các lựa chọn đầy đủ với với các server yêu cầu nhiều tham số khi gửi mail

 1. Swift Mailer -đầy đủ chức năng để gửi mail bằng php
 2. PHPMailer – thư viện đồ sộ khá đầy đủ, sử dụng dễ dàng để gửi mail

Unit Testing

Dùng cho việc test và debug trong quá trình phát triển code

 1. SimpleTest. -thư viện unit test và web test
 2. PHPUnit – một thành viên của xUnit, hỗ trợ khá nhiều chức năng để test và phân tích kết quả.

Mục nhập này đã được đăng trong Blog. Đánh dấu trang permalink.