Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

Dự án 365Font là 1 dự án cá nhân do tác giả Bảo Bình thực hiện nhằm chuyển hoá các bộ font nước ngoài hot nhất dành cho thiết kế sang font unicode Tiếng Việt. Với mục tiêu phổ biến font Tiếng Việt cho người Việt. Các font được edit từ font nước ngoài nổi tiếng,chất lượng cao dành cho graphic design và web Link tải:  https://drive.google.com/file/d/0B_h3VmeTJvHZb1ZhWEV4LThTUGM/view?usp=sharing

» 60 font chữ tốt nhất cho thiết kế logo
» 28 font chữ hoa miễn phí cho dân thiết kế
» Share bộ 214 font Unicode VN đẹp cho thiết kế

Font được cập nhật thường xuyên tại địa chỉ ilovevietfont.blogspot.com. Hôm nay, mình sẽ giới thiệu một vài mẫu font Tiếng Việt đẹp được sưu tầm từ trang web kể trên.

[UPDATE LINK] Link tải Full font trong bài viết: tại đây

VNF Proxima Nova Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

VNF ITC Lubalin Graph Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

VNF Julieta Pro Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

VNF Romeo Pro Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

VNF Adobe Caslon Pro Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

VNF StrangeLove-Text Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

VNF Shelia Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

VNF Champion Script Pro Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

VNF Parfait Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

VNF Lanvanderia Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

VNF Sofia Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

Font VNF Buttermilk Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

Font Lobster Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

VNF Semila Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

VNF Futura Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

VNF Helvetica Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

Font LeagueGothic Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

Font Optima Regular Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

Font VNF Oswald Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

VNF-INTRO INLINE Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

Font VNF Aire Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

Font VNF Filosofia OT Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

Font VNF Abril Fatface Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

Font VNF Bodoni Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

Font VNF Narziss Regular Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

Font Valentina Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

Font VNF Znikomit Tiếng Việt

I Love Viet Font - Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế

Nguồn: Y2Graphic

 

» Chia sẻ bộ font chuyên dùng làm lời thoại cho truyện tranh của anh Lân Hùng

Mục nhập này đã được đăng trong Blog. Đánh dấu trang permalink.