60 font chữ tốt nhất cho thiết kế logo


Bài viết này mình lấy nguồn từ trang creativenerds, bao gồm 60 font chữ miễn phí tốt nhất, phù hợp với việc xây dựng thương hiệu thiết kế logo. Mỗi font chữ đã được lựa chọn cẩn thận cho bất cứ dự án thiết kế logo nào của bạn. Đây là nguồn tài nguyên tuyệt vời để cho bạn tham khảo. Bạn không nhất thiết cần phải có một biểu tượng trong logo của bạn, nhưng một sự lựa chọn font chữ tốt là điều cần thiết.​
 

» Những font chữ thực phẩm tuyệt đẹp dành cho thiết kế
» 32 fonts đẹp mà độc cho dân thiết kế
» Bộ font Tiếng Việt dành cho dân thiết kế
1. Manteka
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
5. Dalle
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
8. Practique
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
12. Cormfata
[​IMG]
13. Homizio
[​IMG]
14. Philosopher
[​IMG]
15. bariol
[​IMG]
[​IMG]
17. Kilogram
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
21. Cash Font
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
24. Polaris
[​IMG]
25. Prosto font
[​IMG]
26. Glegoo
[​IMG]
27. Day Roman
[​IMG]
[​IMG]
29. FV Almelo
[​IMG]
30. Juice
[​IMG]
31. Geared
[​IMG]
32. Signika
[​IMG]
33. cassannet
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
36. FF Sero
[​IMG]
37. Poiret
[​IMG]
38. Forum
[​IMG]
39. Elegan Tech
[​IMG]
40. Zag
[​IMG]
41. Zaguatica
[​IMG]
42. Trocchi
[​IMG]
43. Nougatine
[​IMG]
[​IMG]
45. Tinnie
[​IMG]
46. Banda
[​IMG]
47. Rounded
[​IMG]
48. Chunk Five
[​IMG]
49. Satellite
[​IMG]
50. League Gothic
[​IMG]
51. Sensation
[​IMG]
52. Alller
 
» Chia sẻ bộ font chuyên dùng làm lời thoại cho truyện tranh của anh Lân Hùng

Có thể bạn quan tâm
01/04/2014
24990