Get Thumbnail Image From Video Youtube

Get Thumbnail Image From Video Youtube

Cách lấy hình thumbnail ảnh đại diện của video trên Youtube

Để lấy được hình thumbnail ảnh đại diện của video trên Youtube các bạn làm theo bước sau :

Bước 1: Các bạn mở một video YouTube cần lấy hình thumbnail.

Bước 2: Xem URL của video trên thanh địa chỉ,

Mình xin lấy ví dụ qua link sau: https://www.youtube.com/watch?v=Xb7MQF0Rw7o
-Phần vạn quan tâm nhất sẽ là phần sau chữ v= mà mình đã bôi đỏ ở trên đó chính là ID của video của bạn

Bước 3: Gõ địa chỉ sau http://img.youtube.com/vi/ID_VIDEO/0.jpg  lên thanh địa chỉ.

Chú ý đến phần của id của video nhé. Lấy cái ID ở trên rồi thay vào rồi nhân Enter vậy nó sẽ hiện ra nahr mà bạn cần lấy

Youtube cung cấp cho bạn 4 hình thumbnail ảnh đại diện cho mỗi video từ 0 ==> 3. Bạn có thể thay 0.jpg thành 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg để lấy các hình khác.
 

Mục nhập này đã được đăng trong Blog. Đánh dấu trang permalink.