Khoảng trắng bí ẩn bên dưới thẻ img

Khoảng trắng bí ẩn bên dưới thẻ img

Khi sử dụng thẻ img để chèn ảnh vào trang web, có 1 hiện tượng khá thú vị mà không phải ai cũng biết hoặc để ý đến. Đó là nếu bọc thẻ img bởi 1 thẻ div (hoặc bất kỳ 1 thẻ nào khác) thì sẽ xuất hiện 1 khoảng trắng nhỏ ở bên dưới ảnh.

Học lập trình web HTML và CSS căn bản

Nếu chúng ta thiết lập padding cho thẻ div thì do khoảng trắng này mà khoảng cách phần bên dưới vẫn lớn hơn phần bên trên. Vậy khoảng trắng này từ đâu mà có?

Học lập trình web HTML và CSS trực tuyến

Để hiểu rõ về vấn đề này, chúng ta phải nắm rõ về HTML, CSS, đặc biệt là khái niệm về Inline element và Block element.

Mặc định thẻ img trong HTML là một Inline element, tức là nó được coi như là text. Do đó nó sẽ được browser xử lý như với text thông thường. Đến đây ta lại phải biết một chút về text, một số khái niệm về text trong kỹ thuật in ấn:

  • Trên cùng 1 dòng, các chữ cái sẽ nằm trên một đường thẳng gọi là baseline (đó cũng là giá trị mặc định của thuộc tính vertical-align trong CSS)
  • Một số chữ cái, ký tự đặc biệt sẽ có 1 phần nằm dưới baseline ví dụ như y, j, p, g, … và phần nằm dưới đó gọi là descenders (tương tự, có 1 phần nằm trên text gọi là ascenders)

    Học lập trình web HTML và CSS nâng cao

 Do đó trình duyệt sẽ tạo ra 1 khoảng trắng dành cho phần descenders của text, nếu chúng ta viết thêm 1 vài ký tự có descenders vào bên cạnh ảnh và tăng font-size của chúng lên, chúng ta sẽ thấy rõ tại sao lại có khoảng trắng nhỏ bên dưới ảnh.

Học lập trình web HTML và CSS online

Vậy là chúng ta đã khám phá được khoảng trắng bí ẩn bên dưới thẻ img. Và để xử lý khoảng trắng đó chúng ta có thể dùng các cách sau:

  • Dùng thuộc tính vertical-align cho thẻ img với giá trị là middle.
  • Dùng thuộc tính line-height cho thẻ div với giá trị là 0.
  • Chuyển img thành Block element với thuộc tính display.

Theo techmaster.vn

Mục nhập này đã được đăng trong Blog. Đánh dấu trang permalink.